dotace na kotleNezařazené 

Státní program Kotlíkové dotace

V České republice existují různé podpůrné programy pro snížení emisí znečišťujících látek vytvářených topením. Jedním z nich jsou dotace na kotle, které jsou nabízeny jak státem, tak některými obcemi nebo kraji. V tomto článku se podíváme na některé z těchto programů a jaké jsou podmínky pro získání dotace na kotel v České republice.

Státní program Kotlíkové dotace

Program Dotace na kotle je určen pro majitele rodinných a bytových domů, kteří chtějí nahradit svůj zastaralý a neefektivní kotel za nový a úspornější. Podmínky pro získání dotace jsou následující:

  • Kotel musí splňovat určité technické parametry, jako jsou například emisní limity a účinnost. Tyto parametry jsou stanoveny výběrovými kritérii pro konkrétní typy kotlů.
  • Musíte mít současně platnou smlouvu s dodavatelem tepla o odběru tepla.
  • Musíte být vlastníkem nemovitosti, kde bude kotel instalován.
  • Instalaci kotlů musí provést odborná firma.

Maximální výše dotace je stanovena na 50 % z celkových nákladů na pořízení a instalaci nového kotle, avšak nejvýše do částky 80 000 Kč.

Obecní a krajské dotace

Kromě státních dotací existují také obecní a krajské programy podporující nákup nových kotlů. Tyto programy mohou mít odlišné podmínky pro získání dotace, jako jsou například:

  • Kotle musí být instalovány v určité oblasti (např. v oblastech s vysokým stupněm znečištění ovzduší).
  • Musíte být trvalým obyvatelem daného kraje nebo obce.
  • Dotace může být poskytnuta pouze na konkrétní typy kotlů nebo zdrojů energie (např. biomasu).

Výše dotace a podmínky pro získání se mohou lišit v závislosti na konkrétním programu.

Důležité informace pro zájemce o dotace

Je důležité si uvědomit, že dotace na kotle jsou poskytovány pouze pro nahrazení stávajícího kotle novým a úspornějším modelem. Pokud vlastníte nemovitost, kde zatím nebyl kotel instalován, nebudete mít nárok na dotaci. Navíc, před tím, než začnete s instalací nového kotle, je nutné kontaktovat odbornou firmu, která vám pomůže s výběrem vhodného typu kotle a zajistí jeho instalaci. Důležité je také dodržovat všechny požadavky a podmínky stanovené výběrovými kritérii pro konkrétní typy kotlů, abyste měli nárok na dotaci.

Další důležitou informací je, že pokud již máte instalovaný nový kotel, nemůžete požádat o dotaci na jeho pořízení. Pokud však váš kotel splňuje stanovené technické parametry, můžete se pokusit získat dotaci na jeho modernizaci.

Dotace na kotle jsou skvělou možností, jak snížit emise znečišťujících látek vytvářených topením a zároveň ušetřit na nákladech za energie. Pokud splňujete podmínky pro získání dotace, můžete se pokusit o její získání prostřednictvím státního, obecního nebo krajského programu. Předtím však nezapomeňte konzultovat s odbornou firmou, která vám pomůže s výběrem vhodného kotle a zajistí jeho instalaci.

Zdroj obrázků: unsplash.com

Podobné příspěvky